19.03.2018

Tajemnica ludzi Rh- negatywnych

"Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam."

Księga Rodzaju 
 
 
 
 

Krew człowieka z czynnikiem Rh- negatywnym
krew człowieka

Czy człowiek powstał wskutek inżynierii genetycznej obcych? Czy ludzie z czynnikiem Rh- negatywnym są genetycznie spokrewnieni z istotami pozaziemskimi? Kto był pierwszym człowiekiem i jak powstał? Czy człowiek został stworzony, czy może spreparowany genetycznie?  

 

Wiele jest pytań bez odpowiedzi, ale najtrudniejsze pytania to te, na które nie chcemy znać odpowiedzi. Jeśli Twoja krew posiada czynnik Rh- negatywny, myślę, że warto doczytać do końca. Nawet jeśli teraz uznasz te pytania za bezsensowne, to mimo wszystko zadam je jeszcze raz, gdyż ludzie z czynnikiem Rh- negatywnym odznaczają się wyjątkowymi cechami. Są po prostu inni niż cała reszta ludzkości. A pamiętaj, że ludzi takich jak Ty, jest jedynie 10 - 15% na świecie.
 
Ludzkość podzielona jest na tych, którzy wierzą w Naukę oraz na tych, którzy za podstawę istnienia człowieka uznają Boga Stwórcę. Podział ten nigdy nie ulegnie zmianie, gdyż ludzkość na tym polu za wszelką cenę chce być w tej części, która ma rację. To oczywiste i naturalne, że nikt nie chce należeć do zbioru przegranej grupy i nikt nigdy nie przyzna się do porażki. Walka o Prawdę jest nieskończona, gdyż jeśli chodzi o początki istnienia człowieka, tak naprawdę obie strony opierają się jedynie na teoriach i na wierzeniach, które wrosły we wszystkie aspekty społeczeństwa. Nie chcę tu obrażać uczuć religijnych jednej grupy, ale też nie chcę podważać osiągnięć Nauki. Analogicznie nie chcę też przyznawać całkowitej racji jednej z tych grup. Dlaczego? Otóż dlatego, że jeśli chodzi o powstanie człowieka, tak naprawdę żadna z tych grup nie ma racji i pod pewnymi względami obie rację mają. Powiedzmy zatem to głośno i jasno. Nie ma absolutnie żadnego dowodu naukowego na poparcie teorii ewolucji Darwina, jak również nie ma żadnego dowodu na to, że człowieka stworzył Bóg Stwórca. Oczywiście mam świadomość, że tu zagrzmi tak z jednej strony jak i z drugiej, jednak ten temat wart jest szerokiego opisu, a tu na to miejsca nie ma. Argumenty za i przeciw to już oddzielny temat i będzie kontynuowany. Temat Darwina zatem pomińmy w tym miejscu czekając cierpliwie na szerszy opis tego zagadnienia.
 
Co zatem należy zrobić, gdy Nauka nie ma racji oraz, gdy Religia nie ma racji? Co należy zrobić jeśli Nauka ma rację ale i Religia jednocześnie ma rację? Wydaje się to niedorzeczne ale właśnie tak może być. Walka między Nauką a Religią będzie trwać wiecznie dopóty, dopóki Nauka nie pogodzi swych teorii z wiarą religijną. Oczywiście cały czas mając na uwadze tajemnicę powstania człowieka.
 
Co może być kluczem do pogodzenia Nauki z Religią? Sam dzisiejszy człowiek, a bardziej szczegółowo, bardzo wąska grupa ludzi ze specyficzną grupą krwi. Nie chodzi tu o główne grupy krwi A, B, AB oraz 0, ale o czynnik Rhesus negatywny określany skrótem Rh(-), czyli A-, B-, AB- oraz 0-. 
 
Układ Rh stanowi najbardziej złożony układ grupowy u człowieka i wyróżnia się w jego obrębie 49 antygenów. Nazwa układu pochodzi od rodzaju małp Rhesus, od których po raz pierwszy uzyskano krwinki Rh+. Tu należy podkreślić najważniejsze. Pozytywny czynnik Rh+ posiadają wszystkie naczelne i jest to uznane za naturalne zjawisko. Tak naturalne, że Nauka na poparcie swej teorii ewolucji twierdzi, że człowiek ewoluował od małpo podobnych naczelnych, a na poparcie tej teorii wykazuje, że człowiek odziedziczył od swych przodków krew. Oczywiście krew z czynnikiem Rh+ pozytywnym, ale niechętnie już przy tym dodaje, że czynnik Rh+, odziedziczyła nie cała ludzkość, ale 85 – 90 procent. Co zatem z ludźmi, którzy posiadają grupę krwi Rh- negatywne? Powiedzmy to jasno i otwarcie – Nauka nie potrafi wyjaśnić tego zjawiska. Człowiek od swych przodków może odziedziczyć wszystko, poza mutacjami. Zjawisko to jest także czasami przyczyną anormalnego zdarzenia, gdy matka nosi w sobie dziecko z innym czynnikiem Rh niż jej krew. Wówczas krew matki uznaje krew dziecka za wirusa i próbuje zwalczyć niemowlę jako wroga. Nigdzie indziej w naturalnych warunkach to nie występuje. Wręcz odwrotnie. Natura zawsze od początku walczy o przetrwanie gatunku a co za tym idzie robi wszystko, by płód przetrwał aż do narodzin. Dlaczego zatem takie fenomeny anormalne występują? Jak wcześniej było wspomniane człowiek dziedziczy wszystko oprócz mutacji. Powstaje zatem pytanie, czy krew Rh- negatywna jest mutacją? Gdyby nie była, krew matki nie uznałaby krwi dziecka za wrogą. To bardzo ważne, gdyż właściwie to cechuje odmienność ludzi od innych gatunków, gdzie występuje ewenement likwidacji własnego potomka już w łonie matki. Wymieniony konflikt serologiczny znany jest dziś jako choroba hemolityczna.
 
Czy zatem 15 procent ludzkości na świecie jest mutacją? Podobną sytuację obserwować można u muła. Ale... przecież muł jest krzyżówką genetyczną konia z osłem. Rodzi się zatem najtrudniejsze pytanie – czy człowiek na pewnym etapie ewolucji został genetycznie zmutowany? A jeśli tak to z kim? A jeśli tak to kto tego dokonał?
 
Według naukowej teorii, grupa krwi Rh- negatywna pojawiła się jako mutacja w Europie ok. 25-35 tys. lat temu, obecnie ma ten układ ok. 15% Europejczyków (najczęściej spotykany wśród Basków – ok. 35% oraz Żydów aszkenazyjskich). Grupa Rh- występuje bardzo rzadko u rdzennych mieszkańców innych kontynentów. Wyjątek tu stanowi 15% Amerykanów tłumacząc to, iż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w większości posiadają europejskie korzenie. Teoria nic nie wyjaśnia a tajemnica małej cząstki ludzi z grupą Rh- negatywną, nadal jest zagadką.
 
A co wyjaśnia Religia? 
Stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze, aby mógł panować nad istotami, które żyją w wodzie, i nad ptactwem, które lata w powietrzu, nad zwierzętami napełniającymi ziemię i nad płazami, które się po niej czołgają.” - Ks. Rodzaju 1:26
„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.” - Ks. Rodzaju 6:1-2


Znacznie więcej informacji podobnie brzmiących możemy znaleźć w apokryfach takich jak Księga Henocha, które szerzej opisałem w artykule Tajemnica wiary ukrywana przed wiernymi.
 
Według Eposu o Atra-hasisie rasa ludzka została stworzona po to, aby służyć bogom i uwolnić ich od pracy. W 1903 roku, grupa niemieckich archeologów, odkryła w mieście Aszur gliniane tabliczki, z których jedna okazała się wyjątkowa. Opisywała stworzenie człowieka przez bogów w podobny sposób jak i z takim samym celem, jak opisane jest to w Eposie o Atra-hasisie. Takich przykładów można mnożyć ale najważniejsze w nich to cechy wspólne. Zawsze jest motyw stworzenia człowieka po to, by pracował za lub dla bogów.
 
Wszystko możemy uznać za pseudonaukowe naciąganie, fanatyczną wiarę lub mity i legendy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Jednego nie możemy odrzucić. Nie możemy odrzucić małej garstki ludzi, w których do dziś płynie krew z czynnikiem Rh- negatywnym. Ten jeden fakt może zaprzeczyć historii człowieka, którą znamy. Ten jeden fakt może być kluczem do czegoś, czego nikt się nie spodziewa. Człowiek mógł być na jakimś etapie spreparowany genetycznie i może okazać się, że człowiek jest hybrydą.
 
Jak wcześniej było wspomniane wśród Basków i Żydów aszkenazyjskich, występowanie ludzi z krwią Rh- negatywną jest najliczniejsze. Dokładne pochodzenie Basków jest do dziś niewyjaśnione jednoznacznie. Ślady tej tajemniczej grupy ludzi, zamieszkującej dziś Hiszpanię i Francję odnajdywano na Wyspie Wielkanocnej, która znana jest z licznych posągów, których budowniczych nie odnaleziono. Co do Żydów – od pradawna ta grupa ludzi miała stanowczy zakaz krzyżowania swej krwi z ludźmi innego pochodzenia. Małżeństwa zawsze mogli zawierać tylko i wyłącznie wśród swego ludu, a zakaz ten, jak sami zawsze twierdzili, mieli od samego Boga. Nie oznacza to jednak, że Ty, który posiadasz grupę krwi Rh- negatywną, masz korzenie wywodzące się z jednej z tych grup. Ludzie z czynnikiem Rh- ujemnym występują w każdej społeczności, jednak jest ich zdecydowanie mniej.
 
Ludzie z Rh- minus, odznaczają się ponadprzeciętną inteligencją. Jeśli jesteś posiadaczem minusowego Rh-, to być może właśnie to potwierdzisz. Wielu znanych ludzi ze świata polityki posiada ujemny Rh. Czyżby to brzmiało jak teoria spiskowa, że Obcy chcą przejąc władzę? Pytanie bez odpowiedzi, ale jednak coś w tym może być, o ile prześledzić, dajmy na to prezydentów Stanów Zjednoczonych i sławnych wpływowych ludzi.
 
John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych miał grupę krwi AB Rh- negatywny. Jak na ironię losu jego rzekomy zabójca, Lee Harvey Oswald był Rh- negatywnym. Co ciekawe zona Oswalda, Rosjanka Marina, była także Rh- negatywna. Ktoś oczywiście powie, że to zbieg okoliczności, jednak pamiętajmy jak mały procent populacji świata posiada Rh- negatywne. Oswald i jego żona wcześniej nic nie wiedzieli o podobnej krwi, a wszystko wyjaśniło się całkowicie przypadkiem, gdy Marina była w ciąży i obawiała się o życie dziecka wiedząc o chorobie hemolitycznej. Dziwny zbieg okoliczności ale uznajmy za przypadek, że dwoje ludzi spośród małej części ludzkości wiąże się bezwiednie w parę.
 
Najsłynniejsza dziś para, książę Wilhelm i Catherine Middleton pobrali się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. Książę Wilhelm – Rh- negatywny, Kate Middleton – Rh- negatywna. Kolejny zbieg okoliczności zwłaszcza, że wiemy kim jest ta para. Przypadek?
 
Elżbieta II – Rh- negatywna, jak również książę Karol Rh- negatywny. Trochę przypadków jak na tak mały odsetek całej populacji z czynnikiem Rh- negatywnym jest. Czy zdziwiłoby kogoś, gdyby okazało się, że cała rodzina królewska była w przeszłości Rh- negatywna?
 
Dwight David Eisenhower, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych – grupa krwi 0 Rh- negatywny.

Richard Milhous Nixon, 37. prezydent Stanów Zjednoczonych – grupa krwi 0 Rh- negatywny.

Bill Clinton, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych – grupa krwi AB Rh- negatywny.

George Herbert Walker Bush, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych – grupa krwi A Rh- negatywny.
 
Ciężko dotrzeć do informacji o grupach krwi słynnych i wpływowych ludzi. Nikt takich informacji nie umieszcza w swoim CV, więc przedstawiam to, do czego dotarłem. Oczywiście znowu można powiedzieć – przypadek. Ale czy tych przypadków nie jest zbyt wiele na tak małą część ludzkości Rh- negatywnych? Mało wiemy o grupach krwi przywódców państw europejskich. A jeśli okaże się, że są wybierani w jakiś specyficzny sposób?
 
Tu można wtrącić właśnie cechy ludzi Rh- negatywnych i przemyśleć jeszcze raz, czy to nie zwykła teoria spiska lub ewentualnie słynny przypadek.

Ludzie Rh- negatywni charakteryzują się pewnym, ukrytymi zdolnościami wewnętrznymi. Na przykład coś w rodzaju synchroniczności, co przejawia się niewytłumaczalnymi zdolnościami przewidywania czegoś nieokreślonego jednoznacznie. Dla przykładu mało kto z nas zwraca uwagę na sny. Ludzie Rh- negatywni są inni i analizują sny pod względem możliwości wystąpienia zdarzeń w realnym świecie. Na przykład komuś przyśni się dawny dobry znajomy, którego nie widzieliśmy od kilkunastu lat. Ot tak nagle nie wiadomo dlaczego. Mało kto zwraca uwagę na taki sen zwłaszcza, że sny jak to sny często są plątaniną bez sensu. Człowiek Rh- negatywny choć o tym nie mówi, myśli o takim śnie i nie dziwi go, że wyśnionego znajomego spotyka nagle na ulicy. W takim przypadku synchroniczność przejawia się nam w postaci czegoś paranormalnego. Jakby nieświadomego przewidywania przyszłości. A ludzie Rh- negatywni jakby mieli zaprogramowane takie zainteresowania. Często miewają prorocze sny. Często interesują się zjawiskami niewytłumaczalnymi. Interesują się naszymi pradawnymi przodkami oraz pradawną historią. I często są bardziej otwarci na wiarę w zjawiska Obcych oraz UFO. Rh- negatywni wyróżniają się wyższą inteligencją od pozostałej części populacji a co najważniejsze, czują wewnętrznie jakby ten świat nie pasował do nich lub oni sami do tego świata. Nie potrafią tego wyjaśnić, ale czują się tu obcymi pomimo, że urodzili się fizycznie jako jedni z nas. Rh- negatywni posiadają większe zdolności intuicyjne oraz są bardziej wrażliwi. Dążą zawsze do poznania prawdy i czują, jakby mieli do spełnienia jakąś misję, choć świadomie jej nie znają.

Ponadto ludzie ci cechują się dość często zainteresowaniami niekonwencjonalnymi tematami, jak zjawiska paranormalne, historia starożytna, wiara w Obcych a nawet dość często zdarzają się lekarze, w tym niekonwencjonalni znachorzy. Jakby ludzie ci posiadali szósty zmysł. Tu zatem zadaję kolejny raz pytanie postawione na początku artykułu. Jeśli jesteś Rh- negatywny, czy potwierdzasz to u siebie?
 
Była tu mowa o teoriach spiskowych. Być może, ale należy się zastanowić, dlaczego CIA jest akurat bardzo zainteresowana ludźmi z Rh- ujemnym? Zaskakujące jest też, że ludzie twierdzący, iż zostali uprowadzeni przez Obcych, po badaniach lekarskich okazywało się, że należą do ludzi z czynnikiem Rh- ujemnym. Ponadto ludźmi tymi do końca ich życia interesowały się służby wywiadowcze. Czują się śledzeni ale nie przez Obcych, a przez ludzi ze służb. Teorie spiskowe? Proszę zapoznać się z częściowo odtajnionym projektem MKUltra wiedząc, że najważniejsze dokumenty zostały zniszczone i nigdy nie ujrzały światła dziennego.
 
Po raz kolejny należy zadać pytania początkowe. Skąd pochodzimy? Czy człowiek został genetycznie spreparowany? A może próbując stworzyć sztuczną inteligencję, sami nie wiemy o tym, że jesteśmy sztuczna inteligencją wciąż obserwowaną przez Obcych? Obcy niekoniecznie muszą pochodzić z kosmosu, jak to wielu zwolenników tej teorii twierdzi. Na naszym poziomie rozwoju jesteśmy ograniczeni do myślenia tylko z naszego punktu widzenia i nie potrafimy spojrzeć na świat z innego. Bogowie mogą żyć wśród nas, ale jesteśmy na tyle ograniczeni, że nie potrafimy tego dostrzec. Może jesteśmy tak zaprogramowani, że nie powinniśmy wiedzieć kim jesteśmy na zasadzie ryby, która nie mając pojęcia o wodzie w której pływa, nie może absolutnie nawet wyobrażać sobie tego, że poza jej środowiskiem życia istnieje całkiem inny świat i toczy się na nim całkiem inne życie niż w jej wodzie. Ryba w wodzie też może myśleć, że jest szczytem ewolucji. Nie zdaje sobie sprawy w jakim jest błędzie jak człowiek, który uważa, że wie wszystko i jest na samym szczycie świata. A prawda może okazać się zupełnie inna. Wszystkie religie świata czekają na powrót swoich bogów. Co będzie jeśli któregoś dnia wrócą. Ewentualnie na podstawie opisanych specyficznych cech Rh- negatywnych, co będzie jeśli któregoś dnia ujawni się ich prawdziwa misja?

Kim zatem jesteśmy? Nauka nie potrafi tego wyjaśnić. Religia również nic nam nie wyjaśnia. Ne pozostaje nam nic innego jak pogodzić Religię z Nauką i przyjąć, że na jakimś etapie ewolucji ktoś nam pomógł stać się tym, kim jesteśmy dziś. Być może bez tej interwencji ewolucja nie zdołałaby uczynić nas człowiekiem.
 
Jeśli doczytałeś do końca, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś Rh- negatywny. Zapraszam do przeczytania artykułu Genetyka – nauka prehistorycznych bogów i naukowców jutra, w którym szukam odpowiedzi na podobne pytania i zagadki pradawnych, inteligentnych mieszkańców naszej planety.

08.03.2018

Stacja kosmiczna Tiangong-1 uderzy w Ziemię

"Świat przed katastrofą
zawsze wygląda tak cicho i spokojnie".


Tove Jansson
Chińska stacja kosmiczna Tiangong-1
Tiangong-1

Niekontrolowana chińska stacja kosmiczna Tiangong-1, która niesie ze sobą ogromne zagrożenie toksyczne, w najbliższych tygodniach uderzy w Ziemię w miejscu, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć. 

 

Czasami słyszymy ostrzeżenia o zagrożeniach, które płyną do nas wprost z nieba w formie wykrytych asteroid zbliżających się do Ziemi. Historia pokazała, że w naszą planetę tysiące razy uderzały mniejsze lub większe ciała niebieskie, pochodzące spoza Ziemi. Zagrożenia takie są naturalne i podobne do wielu jak trzęsienia ziemi, powodzie czy tornada i zawsze trzeba brać pod uwagę, że zagrażały nam w przeszłości i nie uwolnimy się od nich w przyszłości. Ale co, gdy zagraża nam coś, co sami stworzyliśmy i wynieśliśmy na orbitę, ale już tego nie kontrolujemy?

29 września 2011 roku, rozpoczęła swą misję pierwsza chińska stacja orbitalna o nazwie Tiangong 1 (Pałac Niebiański nr 1). Moduł orbitalny Tiangong 1, to właściwie chiński statek kosmiczny o masie 8,5 ton, który nie posiada kapsuły powrotnej a załoga była do niego dostarczana oraz z niego zabierana statkiem typu Shenzhou.


21 marca 2016 roku Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna ogłosiła ostateczny koniec misji. Wyłączono transfer danych telemetrycznych ze stacji a sam moduł miał zostać zdeorbitowany. Mówiąc wprost, tego dnia utracono kontrolę nad Tiangong 1. Obecne położenie stacji jest cały czas monitorowane przez Chiny ale wcześniejsze przewidywania wejścia stacji w atmosferę ziemską, okazały się błędne. Tiangong 1 orbituje chaotycznie ale tempo spadku wysokości orbity cały czas wzrasta, co sugeruje, iż stacja w najbliższym czasie przebije naturalną ochronę ziemską i spadnie na Ziemię. Problem stanowi dzień upadku stacji oraz miejsce, albowiem ze względu na chaotyczny ruch deorbitacji, nie da się tego przewidzieć, a sama deorbitacja nie jest kontrolowana.

Według obliczeń Aerospace Corporation stacja wejdzie w atmosferę gdzieś pomiędzy szerokościami 43°N oraz 43°S. Organizacja zapewnia jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż szczątki stacji spowodują jakiekolwiek zniszczenia jest bardzo małe. Ryzyko i niepewność jednak nasilają się, gdyż niepewne miejsce upadku szczątków stacji nie jest jedynym zagrożeniem. Aerospace ostrzega, że niekontrolowany upadek stacji może nieść ze sobą bardzo toksyczne i żrące paliwo zwane hydrazyną.

Znaki zagrożeń związanych z hydrazyną
(T)(C)(N)
Hydrazyna w badaniach na zwierzętach wykazuje właściwości rakotwórcze (wchłania się również przez skórę). Hydrazyna i jej pochodne to silne reduktory. Związek ten w obecności utleniaczy może gwałtownie wybuchnąć. Ryzyko wybuchu występuje także w obecności metali. Hydrazyna jest łatwopalna, żrąca oraz jest również bardzo silną trucizną. A trzeba wiedzieć, iż stacja obecnie dryfuje nie zużywając pozostałości kosmicznego paliwa i raczej mało prawdopodobne, abyśmy dowiedzieli się dokładnie jaką jej ilość wciąż zawiera chińska stacja kosmiczna.

Powstaje zatem problem nie tylko szkód wyrządzonych samym fizycznym upadkiem szczątków stacji, ale również problem zagrożenia silną trucizną. Miejsce upadku w takim przypadku jest bardzo istotne dla każdego człowieka na Ziemi. Wszak naukowcy nie są w stanie przewidzieć dokładnego miejsca być może... katastrofalnego upadku szczątków stacji.

Pomimo, że Aerospace uspokaja co do zagrożenia, to jednak Jonathan McDowell, astrofizyk z Harvard University, nie jest już tak pewny zupełnego bezpieczeństwa ludzi w rejonie, gdzie bezpośrednio spadną szczątki chińskiej stacji kosmicznej. Stwierdził, iż pomimo, że w innych przypadkach można było łatwiej przewidzieć niegroźne skutki upadku podobnych obiektów, to zarazem podkreśla, że Tiangong-1 jest wyjątkowy w swoim rodzaju - duży, gęsty oraz dochodzi ryzyko związane z toksycznym paliwem hydrazyną.

Niezależne stacje monitorujące obecne położenie Tiangong 1 potwierdzają, że stacja najprawdopodobniej spadnie na Ziemię pomiędzy 25 marca a 19 kwietnia. Niektóre źródła podają dokładną datę 10 kwietnia, ale podkreślają przy tym, że nie jest możliwe dokładne wyliczenie upadku czegoś, co orbituje ruchem chaotycznym. Tym bardziej też nie jest możliwe jednoznaczne określenie dokładnego punktu upadku chińskiej stacji kosmicznej, która niesie ze sobą także zagrożenie toksyczne.

Pozostaje nam zatem wypatrywać na niebie ciała niebieskiego ziemskiego pochodzenia czując się całkowicie bezpiecznie, ale jednocześnie zachowajmy pewną ostrożność, gdy okaże się, że znajdziemy się w rejonie, gdzie to ciało spadnie. Pamiętajmy, że szczątki Tiangong 1, niosą ze sobą śmiertelną truciznę, o której "zafascynowane" wydarzeniem niektóre źródła, wcale nie podają do wiadomości w ramach ostrzeżeń.

27.02.2018

Propaganda TVP czy TVPiSPropaganda [łac.], celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki
zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia
pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań.

Encyklopedia PWN

Czy Telewizja Polska, to już telewizyjna propaganda partii rządzącej PiS?

 

Symbol programu "Dziennik Telewizyjny" jako program rządowej propagandy z czasów PRL
Dziennik Telewizyjny z lat PRL
Bogactwo i władzę można zdobywać różnymi środkami i tu każdy będzie miał własne zdanie co do tego, co dziś jest najcenniejsze. Przykładowo i najprościej jedni wymienią ropę, inni złoto, a jeszcze inni platynę. Zgadzam się, że te materialne surowce są bardzo drogie i mając ich dostatecznie dużo, można osiągnąć bogactwo i władzę. Ale śmiem twierdzić, że jest coś cenniejszego niż wyżej przykładowo wymienione surowce, i że istnieje coś, bez czego nawet te surowce nie zapewnią nam ani bogactwa, ani władzy na dłuższą metę. Bez tego cenniejszego czynnika nawet nie zdobędziemy wystarczającej ilości cennych surowców lub nawet mając je, zapewne szybko stracimy korzyści z nich płynące. Co zatem uważam za najcenniejsze dziś? Informację!

Światem rządzi nie pieniądz ale informacja. Informacja nie tylko sama w sobie ale także sposób jej uzyskiwania oraz sposób jej kamuflowania i manipulowania nią. Kto ma dostęp do informacji oraz monopol do przekazywania informacji dalej, ma też monopol do lawirowania informacją. A kto rządzi informacjami ten posiada pełnię władzy w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czy tylko ja tak uważam? Znów śmiem twierdzić, że nie. Wiedzą o tym ci, którzy nami rządzą od lat. Od bardzo długich lat.
"Klasa rządząca ma szkoły i media pod swoim kciukiem. Pozwala im to na kontrolę mas." - Albert EinsteinKrótka historia manipulacji informacją

Każdy się zgodzi, że media sprzed roku 1989 były typowo rządowe. Fakt, że za czasów PRL media nie były tak mocno rozwinięte jak dziś z powodu... powiedzmy, braku tak masowo rozpowszechnionego Internetu jak dziś. Pomijając jednak Internet mieliśmy do dyspozycji Prasę, Radio oraz Telewizję. Oczywiście w tamtejszych mediach prasowych, radiowych i telewizyjnych, na porządku dziennym, i każdy o tym wiedział, istniało coś takiego jak propaganda, manipulacja informacją i co za tym idzie, cenzura. Cenzura prewencyjna zapobiegała przedostawaniu się do mediów informacji uznanych przez rządzącą partię PZPR za niepożądane lub niezgodne z ideologią socjalistyczną. Polityka informacyjna PZPR przewidywała absolutny priorytet wizerunku państwa socjalistycznego. Cenzurą objęte były informacje o wypadkach w pracy, katastrofach budowlanych czy zwłaszcza przemysłowych, bowiem nie można było dopuścić, aby obywatele o tym rozmawiali, gdyż reakcja mogła by budzić niepokój, że coś jest nie tak jak powinno być a co za tym idzie, że rząd nie panuje nad systemem. Szczególnie tuszowano wszelkiego typu zdarzenia, które wystąpiły z powodu zaniedbań rządu lub osób wysoko postawionych i członków PZPR, czyli partii rządzącej. Media zatem, były typowo rządowe i podawały informacje tylko takie, które uznały za słuszne a tuszowały te, o których naród nie powinien się dowiedzieć. Mam nadzieję, że do tego miejsca wszyscy się zgadzają. To bardzo ważne i warte podkreślenia.

Oczywiście naród wiedział, że nad mediami pieczę trzymał rząd i naród walczył o to, by poza mediami rządowymi istniały media niezależne, opozycyjne, zagraniczne a nawet prywatne. Naród nie chciał być okłamywany przez rząd. To również bardzo ważne i należy to zapamiętać.

Jedne media podające jedne informacje i tylko takie, które przeszły cenzurę, czyli media rządowe. Ale chwila. Przecież ludzie w tamtych czasach mieli przecieki z obcych, niezależnych i zagranicznych mediów. Tak, prawda. Radio Wolna Europa, która była finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, której ideą było „Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei”. Rzecz jasna słuchanie informacji z Radia Wolna Europa było zakazane, a same audycje były zagłuszane. A skoro były zakazane i zagłuszane, tym chętniej były słuchane uznając, iż podawane w nich informacje są objawione. Tak czy inaczej ważne tu jest, że naród chciał mieć kilka niezależnych źródeł informacji, mając możliwość analizy informacji i mieć prawo do własnego zdania.

Dlaczego o tym wspominam i podkreślam tę chęć niezależnych mediów w Polsce? Już wyjaśniam.

Niezależne media w Polsce pojawiły się dość późno. Pierwszą komercyjną stacją telewizyjną w Polsce, a zarazem w byłych krajach komunistycznych, była lokalna PTV Echo działająca od 1990 roku. Przetrwała 5 lat i nie ma tu ona dla nas wielkiego znaczenia, ale ze względu na prawdę i szacunek, wspomnieć o tym należy.

Pierwszym kanałem o zasięgu krajowym, był nadający do dziś Polsat, założony 5 grudnia 1992 przez Zygmunta Solorza. Natomiast stacja TVN, rozpoczęła nadawanie 3 października 1997. I te dwie stacje mają największe znaczenie, gdyż podają informacje niezależnie od mediów rządowych do dziś. Bardzo często i bardzo ostro krytykowane przez polski rząd oraz fanatycznych zwolenników partii rządzącej, gdyż te stacje jako niezależne podają informacje, które są niewygodne dla rządu. Oczywiście każde media mają obowiązek podawania informacji prawdziwych i na odpowiednich zasadach. A jeśli te stacje istnieją i nadają do dziś, zatem informacje podawane przez nie muszą być zgodne z prawdą. Cytując czasem pewne wiadomości i podając za ich źródło Polsat lub TVN, słyszymy, że to „kłamstwa, szczujnia, ruskie trolle czy zaprzańcy”. Słyszymy także, że powinno się je zamknąć, zabrać koncesje a pewnych ludzi zamknąć.

Czy się mylę? Oczywiście, że nie i każdy o tym wie. Powstaje tu pewien paradoks. Dlatego musiałem wyżej wspomnieć w kilku zdaniach o mediach rządowych z okresu PRL. Walczyliśmy o to, by rząd nie oszukiwał nas informacjami ocenzurowanymi przez rząd i pochodzącymi tylko z jednego źródła mediów rządowych. Dziś mamy kilka niezależnych mediów, zatem powinno być w porządku. Mamy to o co walczyliśmy zgodnie z ideą demokracji. A teraz cytując informacje z tych niezależnych źródeł, nagle żądamy zabrania im koncesji a pracowników karać. Czy aż taka już ślepota zapanowała w tym kraju, że jawnie chcemy powrotu do czasów, gdy byliśmy oszukiwani przez media rządowe? Z jednej strony chcemy demokracji i ją niby mamy, a z drugiej chcemy być oszukiwani, zapewne nieświadomie, gdyż wielu ludzi nawet nie zastanawia się nad tym, że chcemy powrotu do czasów PRL, gdy istniały tylko i wyłącznie media rządowe siejące propagandę.

Czy to nie paradoks?

Do owej krótkiej historii należy dodać, aby być uczciwym, wzmiankę o TVP, której początki sięgają  już roku 1937. Za czasów PRL właśnie ta telewizja była telewizją rządową, jako najstarszą, najpopularniejszą i w pewnych okresach nawet jedyną. Najsilniejsze medium, które od zawsze wykorzystywane było jako medium do rozpowszechniania propagandy i ta właśnie telewizja odgrywała od zawsze rolę manipulatora informacyjnego.

Komuś może nie podobać się specyfikacja podawania informacji przez media prywatne, zewnętrzne i całkowicie niezwiązane z rządem. Oczywiście każdego indywidualna sprawa co ogląda i z których źródeł czerpie informacje. Należy jednak pamiętać, że zewnętrznych i prywatnych stacji telewizyjnym można nie oglądać, nie brać pod uwagę, nie płacić za nie i je ignorować. TVP jako telewizję publiczną, zignorować już nie możemy. Dlaczego? Gdyż finansowana jest z naszych pieniędzy budżetowych oraz przymusowych dotacji w formie abonamentu. Jak płacić musimy podatki tak i mamy obowiązek płacenia abonamentu na TV publiczną, co czyni ją już z tego powodu partyjną. A telewizja publiczna jako narzędzie rządu, nigdy nie była i nie jest obiektywna. To równie pewne jak śmierć i podatki. Czy się mylę?

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostanie rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu. Chodzi aż o 980 mln zł za lata 2010-2017. Tak wynika z ustawy okołobudżetowej, która została przyjęta przez rząd. KRRiTV pieniądze te przekaże do TVP i Polskiego Radia". - Business Insider Polska
 
Tyle o przeszłości, a teraz zajmijmy się teraźniejszością


Od czasu wygrania wyborów przez PiS i przejęciu TVP, partia rządząca PiS nagle zmienia trendy czasu antenowego dla polityków poszczególnych partii. Oczywiście czas dla polityków PiS i  polityków związanych z tą partią, wzrasta trzykrotnie. Czy tak piszę o tym sam z siebie? Ależ skąd. Każdy może o tym przeczytać w Raporcie KRRiT, zatytułowanym Niepokojące dysproporcje w prezentowaniu partii politycznych w TVP.

Mamy zatem dowód, że Telewizja Polska staje się telewizją rządową. Czy tak powinno być? Raczej każdy się zgodzi, fanatyków pomijam w słowie "każdy", że media publiczne powinny być jak najbardziej obiektywne. Obiektywne - czyli podające suche fakty niezależnie od poglądów politycznych, a dziennikarze pracujący w mediach publicznych, powinni nie wyrażać głośno własnych poglądów politycznych. Proszę przypomnieć sobie początkowy motyw o mediach rządowych z czasów PRL. Przypomnimy sobie, że media rządowe zawsze uciekały się do propagandy a nawet cenzury. Nie chcę twierdzić, że Telewizja Polską stosuję propagandę, ale przeglądając zagraniczne media, jednak muszę podać źródło płynące wprost z Holandii: Poolse omroep is propagandazender geworden.

Cóż. Jak nas widzą, tak nas piszą. Ale czy się mylą?

Główne wydanie Wiadomości można właściwie nazwać wiadomościami o sondażach, o ile są korzystne dla partii rządzącej PiS. Kolejne wiadomości to kłamstwa o zlikwidowaniu biedy w Polsce przez PiS, a która to bieda rozkwita w najlepsze. Dziś mamy tego dowody na ulicy, gdy stacje prywatne podają ilu bezdomnych Polaków zamarza na dworze. Dla partii PiS biednych jednak już nie ma, zastąpili ich ludzie bezradni, o czym pisałem w artykule Kłamstwa dobrej zmiany PiS. Kolejne wiadomości to coś z krytyki na opozycję. Obojętnie co, byle wywołać poruszenie emocjonalne, może być nawet to, że poseł Szczerba skorzystał z publicznego WC omijając kolejkę, a wykorzystując do tego celu własny immunitet. Tak na marginesie to z tej wiadomości nawet stacja Al Jazeera miała ubaw. Ktoś w TVP chyba zapomniał, że główne wydanie Wiadomości każdego kraju, obserwowane jest przez resztę świata. Ale nic, wiadomości trwają nadal i mamy relację z portalu społecznościowego Twitter. Pokaz wybranych wpisów polityków opozycji oraz co Polacy (czyt. społeczność Polaków, którzy obserwują polityków PiS i należą do FunClubu partii rządzącej, co jest jednoznaczne z tym, że nie chodzi o wszystkich Polaków ale wybraną grupę. Wszak ci co są przeciw, są blokowani i często też sami blokują polityków PiS oraz ich zaślepionych fanów. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju Ankiet internetowych i Sondaży, gdzie kłamstwem jest podawać do wiadomości ich wyniki z podkreśleniem Polacy w Internecie, gdyż tu zawsze chodzi o wybraną grupę Polaków), na to odpisują. Oczywiście w Wiadomościach nie może zabraknąć humoru, więc przytacza się coś z ironią na opozycję a pomiędzy następuje wpajanie Polakom, że polska gospodarka puchnie w szwach dzięki PiS. Na koniec mała wzmianka, dla przyzwoitości, dotycząca jakiegoś tam trzęsienia ziemi w Ameryce Środkowej, którą to wiadomością żyją wszystkie poważne stacje telewizyjne na świecie. W Wiadomościach podawane jest to na końcu i często jako dodatek lub ciekawostka.

W codziennych programach publicystycznych nie może zabraknąć tematu bohaterów Armii Krajowej oraz stałego dyżurnego księdza katolickiego, który w temacie polityki zęby zjadł pomimo, że nikt nie zauważa, iż taki człowiek całkowicie mija się z powołaniem. Oczywiście bohaterom AK szacunek i pamięć się należy, co nie ulega wątpliwości, ale od tego są programy historyczne a ksiądz ma swój kawałek podłogi w stacjach takich jak TV Trwam, którego absolutnie się nie czepiam, gdyż jak Polsat i TVN, nie jest finansowany z moich i Twoich, Podatniku, pieniędzy. Powiedzmy, że jeszcze nie, choć nikt nie zgłębił ciemnych labiryntów finansjery rządu. Uznajmy zatem, że TV Trwam finansują bezdomni. Cóż, skoro Rydzyk może otrzymywać luksusowe auta od bezdomnych, to wszystko w tym kraju możliwe.

Czy się mylę? Do szczegółów być może tak, gdyż każde wydanie Wiadomości jest inne, ale szablon jest zawsze jeden i ten sam. A tu chodzi właśnie o ten specyficzny szablon.

Podobnie jest w takich programach jak Woronicza 17, gdzie poruszane są zawsze tematy ośmieszające opozycję, podkreślające wyższość i świętość PiS a wstawiane wiadomości „zwykłych użytkowników z Twittera”, są zawsze tylko te, które wychwalają działalność PiS i krytykują opozycję. Mamy zatem cenzurę wiadomości z Internetu. Czy się mylę? Ależ to jest także do sprawdzenia. Wszelkie wiadomości pisane przez użytkowników do Woronicza 17, pisane są z hashtagiem #Woronicza17. Każdy może wpisać „#Woronicza17” w wyszukiwarkę Twittera i sprawdzić, które wiadomości przeszły przez cenzurę. Można także sprawdzić stałe nicki użytkowników pomocnych programowi. Nie chcę tu podawać tych słynnych nicków, na to przyjdzie czas przed wyborami, ale... wyszukiwarka Twittera prawdę Wam powie.
Śmiało i z pewną stanowczością można powiedzieć, że program Woronicza 17, nigdy nie porusza tematów istotnych dla Polaków, a zwłaszcza tych, gdzie rząd PiS jasno i wyraźnie zawiódł własnych wyborców. W Woronicza 17 nigdy nie jest poruszany temat problemu biednych Polaków, pracowników niewolniczo pracujących na umowach śmieciowych za najniższą krajową, problemów z zalewem tanich pracowników ze Wschodu, głównie Ukrainy, gdzie Polski Pracownik nie ma szans na podwyżkę zarobków i nigdy nie ma poruszanych tematów o błędach rządu PiS oraz milionowych nagród dla polityków za coś, co nigdy im się nie należało. Proszę znowu wrócić do krótkiej historii propagandy medialnej z czasów PRL. Ktoś zauważa podobieństwa?

Podobny scenariusz rysuję się w programie Studio Polska, który pierwotnie miał być programem, w którym główną rolę mieli odgrywać ludzie prosto z ulicy. Pierwszy odcinek może taki był na zachętę. Może i drugi, ale kolejne? To już kolejny program publicystyczny, gdzie prawo głosu mają jedynie politycy i ludzie zaprzyjaźnieni z PiS. Dla ściemy pani Magdalena Ogórek udzieli komuś z ulicy głosu, ale gdy ten człowiek publicznie oskarża panią Rafalską o udział w handlu dziećmi, nagle Pani Ogórek robi się nerwowa jakby w uchu usłyszała głośne „przerwać to natychmiast” i zabiera głos człowiekowi z ulicy nakazując mu milczeć, bo wypędzi go z programu. Niestety ale to fakt i cała Polska to widziała. Oczywiście nie twierdzę, że mówił prawdę, ale skoro mówił, że ma dowody to czemu go nie wysłuchać? Odpowiedź prosta, bo taki rozkaz otrzymała Pani Ogórek z góry. Co zatem program Studio Polska ma wspólnego z ludźmi prosto z ulicy? Nic. To kolejna ściema mająca na celu propagować tak zwaną dobrą zmianę. A kto przeciw? Ten za drzwi.
A wracając do Pani Rafalskiej, po takich zarzutach, szanujący się polityk partii rządzącej, powinien co najmniej zwołać konferencję prasową, w której udowodniłaby, że zarzuty są bezpodstawne.

Tak na marginesie, wiadomości z Twittera również podlegają tu cenzurze.

Do kolekcji można także dodać program W Tyle Wizji. Tu już mamy pełny kabaret, jak na satyrę przystało, pseudopatriotów od dawna mieszkających za granicą kraju. Dzwoni pani, która od dwudziestu lat mieszka w Berlinie wychwalając jak to teraz jest pięknie za PiS. Natomiast pani, która wyjechała do Belgii w latach 80., najwięcej ma do powiedzenia w sprawach zakazu handlu w niedziele i święta w Polsce. Faktycznie kabaret na całego zwłaszcza, że i tu stosowana jest cenzura wybranych rozmówców telefonicznych.

Do kompletu należy tu jeszcze napisać o słynnych paskach informacyjnych w TVP. Pomijając oczywiście te z błędami ortograficznymi. Wszak PiS podobno, kładzie ogromny nacisk na edukację, a czytanie słów z błędami w młodym wieku prowadzi do przyswajania błędów. Pani Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, otrzymała za swoją ciężką pracę nagrodę w wysokości 75 100 zł. Niech to nie pójdzie na marne. A swoją drogą ciekawe czy też ledwo wiąże koniec z końcem jak minister Gowin, który jawnie stwierdził, że z zarobków w rządzie Tuska ledwo mu starczało na życie. Zarabiał wówczas około 17 000 zł miesięcznie. Panie Gowin, może czas się przebranżowić, skoro to za mało? Podobno sporo teraz pomocnicy murarza zarabiają. Mają aż 13 zł brutto na godzinę, na umowach śmieciowych oczywiście, gdyż umów śmieciowych nie zlikwidujecie nigdy, więc po co kłamać i robić z siebie błazna? Tu przepraszam nie wystarczy, by zachować choć cień honoru. Bez podania się do dymisji jest Pan zwykłym zerem bez honoru.

Ale wróćmy do tematu, gdyż jak dowiadujemy się z pasków w TV... PiS(?), w Polsce niedawno był pucz:

Informacja na pasku w Tvp info "opozycja próbuje zorganizować pucz"
Próba puczu
W porządku. Skoro opozycja próbuje zorganizować pucz, nie twierdzę, że nie próbowała.Informacja na pasku w TVP info "Schetyna chce konfliktu, który rok temu doprowadził do puczu"
Pucz, który już był
Co innego próbować, a co innego informować o puczu, który już się odbył rok temu. I tu należy się zatrzymać, gdyż "paskowy" z TVP... PiS(?), raczej nie ma pojęcia czym jest pucz.

W 2016 roku, w Turcji dokonano nieudanego puczu, w którym zginęło 312 osób, a 1440 zostało rannych. Po opanowaniu puczu, premier Turcji podał do publicznej wiadomości, że ponad 40 tys. osób powiązanych z zamachem stanu aresztowano, a około 20 tys. nie opuściło aresztu do dziś. W Polsce, jak informuje pasek, dokonano puczu. Czy jakieś aresztowania były? Czy ktoś ma postawione zarzuty za dokonany, według informacji na pasku, pucz? W końcu należy zapytać czy w Polsce pucz był, czy to zwykłe kłamstwo?

Pasek informacyjny w TVP info "Schetyna nawołuje do puczu"
Schetyna nawołuje do puczu
Pasek informuje, że znany jest prowokator do owego puczu, Grzegorz Schetyna. Czy usłyszał zarzuty o nawoływanie do puczu? Jak zatem jest z tym puczem i praworządnością?

Skoro o praworządności mowa.

Afery PO
Czy wobec takiej informacji, ktoś z PO usłyszał zarzut? Pasek informuje wyraźnie, że dana partia jest zamieszana w afery, a zarzutów nie usłyszał nikt.


Informacja o kradzieży 250 mld zł
Kradzież 250 mld zł
Tu mamy informację konkretną. Za rządów PO skradziono 250 miliardów zł. Jest kradzież i są osoby odpowiedzialne. A gdzie zarzuty?


Wszystko jednak jest w porządku i powiedzmy, że Telewizja Polska jest stacją obiektywną. Ocena należy do Czytelników, jak to jest z tym obiektywizmem. Mam nadzieję, że Czytelnik oceni obiektywizm TVP tak, jak "paskowy" ocenił przemówienie Prezydenta. Prezydent przemówił jak.. jak trzeba.

Informacja na pasku TVP info "Prezydent przemówił jak trzeba"
Ocena przemówienia07.02.2018

Tragiczne skutki wprowadzenia zakazu handlu przez PiSHipokryzja (od gr. ὑπόκρισις hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści.
 
 


Zakaz handlu w niedziele i święta – przepis, stosowany w niektórych krajach, zakazujący otwierania placówek handlowych w niedziele i święta. Obowiązuje m.in. w Niemczech (także w innych krajach niemieckojęzycznych – Austrii, Szwajcarii), gdzie nazywany jest Sonntagsruhe.
 
 


 
 
 
 
 
Znak oznaczający, że handel jest zabroniony
Zakaz handlu

Hipokryzja i zakaz handlu w niedziele i święta są bliźniaczymi braćmi jednych rodziców, gdzie wpaja się narodowi, że zakaz handlu w niedziele i święta ma być troską o pracowników pracujących w niedziele w obcych supermarketach. Można zatem śmiało powiedzieć, że tak uzasadniając wprowadzenie zakazu handlu, jest najzwyklejszą hipokryzją.

 
 
30 stycznia 2018 r., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakazie handlu w niedziele i święta, co raczej nikogo nie zdziwiło. O całkowity zakaz handlu walczył tak zwany jeszcze związek zawodowy NSZZ Solidarność, z przewodniczącym, Piotrem Dudą na czele. Oficjalnie, z podkreśleniem słowa oficjalnie, Solidarności chodziło o dobro pracowników, pracujących w niedziele. Ależ to szlachetne ze strony Solidarności, ale będzie miało znaczenie podkreślenie słowa „oficjalnie”, o czym będzie mowa dalej, gdzie może okazać się, że niedzielni pracownicy są tu jedynie narzędziem w prywatnej wojnie Solidarności z supermarketami. Tu też ma znaczenie przytaczanego słowa hipokryzja. O tym jednak napomknę dalej.


Argumenty zwolenników wprowadzenia zakazu handlu 


Najczęstszym argumentem o słuszności wprowadzenia zakazu handlu, który słyszę jest to, że taki zakaz stosowany jest w innych krajach europejskich, wysokorozwiniętych i bogatych jak Niemcy, Francja, Belgia czy Wielka Brytania.

Obalam ten argument następująco.

W Niemczech językiem urzędowym jest język niemiecki. Czy chcemy w Polsce zmiany języka urzędowego na język niemiecki tylko dlatego, że jest on językiem urzędowym w Niemczech? Nie.

W Niemczech od dawna obowiązuje waluta euro, która wprowadzona w Polsce jako kraju biednym, byłoby tragedią. Czy chcemy wprowadzenia w Polsce waluty euro tylko dlatego, że obowiązuje ona w Niemczech?. Nie.

Niemieckie władze zaprosiły do Niemiec miliony imigrantów muzułmańskich. Czy chcemy muzułmańskich imigrantów w Polsce tylko dlatego, że mają oni raj na ziemi w Niemczech? Nie.

I wreszcie na koniec najważniejsze. W Niemczech najniższa stawka godzinowa wynosi 8,84 euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 36 złotych na godzinę pracy. W Polsce mamy najniższą stawkę 13 złotych na godzinę brutto. Jest różnica? Oczywiście jest, ale jednak nie walczymy o podobną stawkę w Polsce taką, jaka obowiązuje w Niemczech. Walczymy jednak o zakaz handlu w niedziele tylko dlatego, że taki zakaz stosowany jest w Niemczech. Podobne przykłady możemy zastosować do każdego kraju rozwiniętego w zachodniej Europie. Czy będzie to Francja, Belgia, Luksemburg lub Wielka Brytania.
 
A teraz zapytajmy pracowników niemieckich i francuskich supermarketów w Polsce, czy też chcieliby zarabiać 36 złotych na godzinę, jak to zarabia najmniej zarabiający Niemiec. Dlaczego nie podajemy tego za przykład? Dlaczego o to nie walczy Solidarność w Polsce? I koniecznie postawione musi być tu pytanie, dlaczego polski naród nigdy nie walczy o to co im się należy, ale zawsze chętnie walczy o to co jest tematem ogromnej propagandy?

A tak na marginesie dodać jeszcze należy do powyższego, że dzięki zakazowi handlu w niedziele w Polsce, pracownicy niemieckich i francuskich supermarketów będą zarabiali jeszcze mniej niż dotychczas. Dlaczego? Wyjaśnimy to niżej.

Obalony zostaje tym samym mit, że komuś, kto chce tego zakazy handlu, chodzi o dobro pracowników, gdyż dobrem dla pracownika jest praca z gwarancją wysokich wynagrodzeń oraz przywilejami związanymi za pracę w niedziele i święta. Czy Solidarność o to walczy? NIE, gdyż od czasu wygrania wyborów przez PiS, Solidarność siedzi cicho w każdej sprawie naruszania praw pracowniczych oraz samych zarobków. Dla Solidarności już sama propozycja najniższej stawki godzinowej 12 zł, jest hańbą, gdyż stawka wzrosła do 13 zł na godzinę. Czyli więcej niż żądała Solidarność. Czy rząd robi coś w kwestii poprawy prac pracowników oraz samych ich zarobków? NIE.  A tu nie chodzi o wszystkich pracowników pracujących w niedziele i święta, ale o pracowników tylko i wyłącznie obcych supermarketów. Jeśli kasjerka z Lidla zwolni się z Lidla a przyjmie do budki z hod dogami, kwiaciarni czy będzie sprzedawała kościelne bałwany, nie będzie już chroniona przez szlachetną Solidarność, bo Solidarności chodzi tylko o dobro pracowników supermarketów. Coś tu nie gra i z daleka śmierdzi prywatną wojną Solidarności z Lidlem. A może faktycznie Piotr Duda prowadzi wojnę z Lidlem i supermarketami? Wiemy jedynie, że Duda wraz z Solidarnością zwyczajnie olewa pracowników wszelkiej maści, nic nie robiąc z umowami śmieciowymi, które legalnie omijają Kodeks Pracy. Nie ma takich już? Ależ są, co udowodniłem w artykule Kłamstwa dobrej zmiany PiS.

Tragedia związana z zakazem handlu w niedziele i święta

Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że rzeczą nieuniknioną jest, iż zakaz handlu w niedziele i święta to miliardowe straty. W samej Francji, po zamknięciu tylko 14 sklepów Castoramy i Leroy Merlin, zatrudnieni w tych sklepach pracownicy w liczbie ponad 7 tys. osób, stracili znacznie na własnych zarobkach. Dlatego też francuscy pracownicy w kwestii pracy w niedziele, stoją często po stronie pracodawcy. To jest Francja, pamiętajmy, gdzie zarobki są bardzo wysokie w porównaniu do polskich zarobków głodowych.

A gdzie straty dla firm, tam straty dla pracowników i zawsze wyższe ceny towarów, by te straty zminimalizować. To jest pewniejsze niż śmierć, podatki i olewanie praw pracowniczych przez Solidarność, która tak na marginesie od wyborów w 2015 r., siedzi cichutko jak sługa rządu.

Jak to przedstawia się w Polsce?

Według danych GUS (Główny Urząd Statystyczny), handel detaliczny generuje 690 mld złotych obrotu rocznie. Zdecydowana większość przypada na sklepy wielkopowierzchniowe, które są objęte zakazem handlu w niedziele i święta. W sektorze handlu zatrudnionych jest około miliona osób, z czego około 400 tys. pracowników w centrach handlowych. Co najmniej tyle osób właśnie straci na zarobkach, gdyż liczba godzin pracy zmniejszy się o godziny niedzielne i świąteczne. Strata firm oznacza stratę zarobków nawet, gdy nie wynika to ze strat samych firm, ale wynika tylko i wyłącznie w związku ze zmniejszeniem liczby godzin pracy. Odsyłam tu do powyższego porównania zarobków Polaka i Niemca, gdzie Polak jest zarobkowym biedakiem, a mimo to jeszcze na tym straci. Niemiec 36 zł na godzinę, Polak 13 zł na godzinę. Biorąc pod uwagę oczywiście najmniej zarabiającego i Niemca, i Polaka.

Według raportu PwC (PricewaterhouseCoopers), spadek zatrudnienia w handlu detalicznym wyniesie co najmniej 36 tysięcy osób, a spadek obrotów – minimum 9,6 miliarda zł. Co jest jednoznaczne z tym, że rząd i Solidarność zamiast stwarzać miejsca pracy, przyczynia się do likwidacji etatów.

Straty skarbu państwa wyniosą około 1,8 miliarda zł.

Niemal 6-krotnie wzrosną koszty przypadające na pojedynczego najemcę w niedzielę. Mówiąc prościej, otwieranie obiektów handlowych będzie nieopłacalne dla nikogo.

Czy te dane wyssałem sobie z palca, by stawać po stronie przeciw zakazowi handlu? Ależ skąd! Proszę Czytelników o zapoznanie się osobiście z pełnym raportem PwC; Skutki zakazu handlu w niedziele.

Dodać tu należy teraz, kto zapłaci za straty firmom objętym zakazowi handlu. Odpowiedź jest prosta – Konsument czyli my wszyscy.

Obecnie doświadczamy wzrostu cen towarów na skutek zwykłej plotki o opodatkowaniu supermarketów. Placówki te uchroniły się przed opodatkowaniem, ale już liczyły straty z tym związane, co efekt odczuwamy w postaci wzrostu cen. A drożeje wszystko i to niemal każdego dnia.

Zakaz handlu w niedziele i święta to już nie plotka, ale realne straty supermarketów. A straty zawsze się minimalizuje podwyższając ceny towarów. Bądźmy zatem pewni, że od marca ceny we wszystkich sklepach mocno zostaną podwyższone. Jednocześnie bądźmy też pewni, że ceny w sklepach, które nie są objęte zakazem handlu, również poszybują w górę, gdyż te sklepy będą chciały wykorzystać swobodę łatwego, bezkonkurencyjnego zarobku. Za wszystko zatem zapłacimy my jako konsumenci, oraz my jako pracownicy supermarketów. Straci skarb państwa czyli budżet oraz polska złotówka. Inflacja nastąpić musi. Poza tym tragedią dla najbiedniejszych Polaków będzie sytuacja, gdy wojna Solidarności i rządu z supermarketami przybierze taką postać, że te zdecydują się wycofać z Polski. A taki scenariusz wcale nie jest utopią.

Na koniec słów kilka o wojnie Solidarności z supermarketami

I tu właściwie dużo pisać nie trzeba, by zrozumieć nienawiść Solidarności do supermarketów, co poskutkowało wojną pomiędzy tymi instytucjami.

Solidarność wojnę tę rozpoczęła już w 2014 roku, gdy to ogłoszono bojkot Lidla, choć sam konflikt zaczął się rok wcześniej. Pomyślałem wówczas, wreszcie Solidarność zaczęła dbać o dobro pracowników, ich warunki pracy oraz płacy. Ale gdy zagłębiłem się w temat, jakże wielce się rozczarowałem. Wykorzystywani pracownicy przez Lidl nie byli tu kwestią sporną. Kasjerki w pampersach, głodowe pensje pracowników, umowy o pracę legalnie nielegalne - to wszystko sprawy mało istotne dla Solidarności.
 
Co więc było przyczyną wojny?
 
 
Oświadczenie Piotra Dudy, który wypowiada wojnę Solidarności z Lidlem w Polsce
P. Duda wypowiada wojnę supermarketom

Wojna rozpętała się o zwolnionych krawaciarzy, członków Solidarności z Lidla. Mamy zatem kolejną ściemę Solidarności, że tej instytucji wcale nie chodzi o dobro pracownika, ale o dobro działacza Solidarności.

 
 
Reasumując. Rząd ma powody do wojny z obcymi supermarketami, gdyż te nie pozwoliły się opodatkować. Solidarność ma powody do wojny z obcymi supermarketami, gdyż związkowcy zostali wywaleni z placówek obcych supermarketów. Wojna więc jest, czego konsekwencją jest cios zadany w postaci ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Kto za tę wojnę zapłaci? My wszyscy, zwykli ludzie, konsumenci i pracownicy, gdyż my wszyscy zajmujemy w tej wojnie miejsce dokładnie pomiędzy młotem a kowadłem.
 

29.01.2018

Kłamstwa dobrej zmiany PiS"Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego,
że wierzy w nie więcej osób."

 Oscar Wilde

małpki mądrości symbolizujące nic nie słyszeć, nic nie mówić i nic nie widzieć
Małpki mądrości
Na wstępie tego niezbyt eleganckiego, dla klasy rządzącej, artykułu, winien jestem krótkie wyjaśnienie, gdyż wiem jaki panuje podział wśród narodu, który zamiast patrzeć na ręce obecnemu rządowi woli krytykować poprzedni, lub bezmyślnie wywyższać obecny. Artykuł zatem, dla niektórych elegancki nie będzie, ale jak mawiał Albert Einstein; "Gdy chcesz opisać prawdę, elegancję pozostaw krawcom."


Krawcem nie jestem, ale Polakiem z krwi i kości, pełnoprawnym wyborcą i co najważniejsze człowiekiem, który rozumie, iż naród jako narzędzie wyborcze ma kilka etapów traktowania polityków kandydujących w wyborach. Kilka etapów, gdzie jeden z nich to etap przedwyborczy, gdy chcemy aby partia na którą oddajemy głos wygrała w wyborach. Ten okres można nazwać wolną amerykanką. Wszystkie chwyty dozwolone, gdyż mamy cel. Cel pozbycia się obecnego rządu i zastąpienia go ludźmi, na których głosujemy. Tu mogę zrozumieć nieustanną krytykę przeciwników i wychwalanie swoich zwolenników, byle zgodnie z prawem i pewnymi zasadami. Oczywiście bez kłamstw także. Jako wyborcy musimy w końcu komuś zaufać. Leonardo da Vinci twierdził, iż "doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany", tak i ja komuś zaufać musiałem.

Jakiż ten Leonardo da Vinci był mądry przewidując wieki temu, że dziś właśnie poczułem się oszukany. I jak nietrudno się domyślić przez Czytelników, wstęp ten jest jakoby przyznaniem się do głosowania na konkretną partię. A jako człowiek myślący i starający się patrzeć obiektywnie na świat rozumiem doskonale, iż dziś jest etap drugi, kolejny po przedwyborczym i dużo ważniejszy, w którym wyborcy nawet, albo przede wszystkim właściwie, powinni patrzeć na ręce rządzących. Nigdy odwrotnie. Na poprzednie rządy wpłynąć dziś nie możemy niczym, ale pilnując rządu obecnego zawsze mamy możliwość wpłynąć na tu i teraz oraz jutro. A to jest najważniejsze.


Reasumując ten wstęp uważam, że jako wyborca partii rządzącej mam pełne prawo do krytyki partii, którą sam wybrałem. A krytyka jest wymagana zawsze wtedy, gdy jako wyborca widzę, że rząd nie sprawuje swej władzy tak jak powinien oraz odbiega od realizacji programu wyborczego, zastępując niespełnione obietnice manipulacyjną iluzją ich wykonania. Nie ma efektów, nie ma pochwał a pochlebstwo to potrawa, która smakuje wszystkim. Tym bardziej ludziom rządzącym. Tyle tylko, że to już jest kłamstwem. A kłamstw jest wiele i należy je piętnować oraz upubliczniać. A że jest ich wiele, zatem kolejno, stopniowo i nie wszystko na raz, gdyż jest tego zbyt wiele. Zatem od najważniejszych.Kłamstwo zlikwidowania biedy


Najbardziej perfidnym, ohydnym i haniebnym kłamstwem partii rządzącej jest kłamstwo zlikwidowania biedy. Ot tak sobie nagle. Jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień tuż po wyborach, partia rządząca nagle i coraz częściej zaczyna wprowadzać kłamliwą propagandę likwidacji biedy. Stopniowo niczym ewolucyjna siła natury przekształciła biednych Polaków w bogatych. Ale ktoś zauważył, że jednak ludzie biedni są nadal. Błąd! To nie są ludzie biedni ale niezaradni i chorzy. Słowo bieda zostaje całkowicie wycofywana z mediów publicznych (czyt. rządowych). Słowo bieda w Polsce już nie istnieje, jest zakazane a na ludzi nie mających pieniędzy należy mówić niezaradni.

Czy się mylę? Sprawdźmy.

Prezydent Andrzej Duda w wypowiedzi sprzed wyborów parlamentarnych stwierdza:„Zbyt wielu ludzi dzisiaj żyje w biedzie; zbyt wielu ludzi, zwłaszcza młodych, mówi, że w Polsce nie ma dla siebie żadnych szans rozwojowych, że nie ma płacy godnej, jeżeli w ogóle jest praca, bo najczęściej nie ma pracy poza wielkimi miastami.” - Wypowiedź z maja 2015 roku.


Zatem co najmniej do drugiej połowy 2015 roku, bieda w Polsce była ogromna a młodzi nie mieli szans na godziwą płacę.

Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie i nagle sytuacja zaczyna się zmieniać. Oczywiście to jeszcze nie pełnia sukcesu. Przed nami jeszcze okres oficjalnej biedy do końca października 2015 roku, czyli do wyborów parlamentarnych, które odbyły się 25 października.

Likwidacja biedy zaczyna się od 2016 roku, a prezydent Andrzej Duda, nagle stwierdza, że ubóstwo w Polsce spadło aż o 93 procent.


Coś zatem tu jest nie tak jak powinno być, gdyż z jedynych działań mających na celu podwyższenie stopy życiowej Polaków, jest podwyższenie najniższej krajowej do 13 zł brutto na godzinę, co oczywiście praktycznie nic nie zmienia w życiu Polaków, którzy zarabiają najniższą krajową. A dodać tu należy, że na umowach z najniższą krajową, pracuje największa liczba Polaków oficjalnie zatrudnionych. Fakt faktem, że często ci ludzie mają płacone „pod stołem” wyższe stawki, jednak na takim procederze tracą dosłownie wszyscy. Państwo czyli budżet, gdyż otrzymuje podatek od najniższej głodowej pensji, ZUS z tych samych przyczyn oraz najbardziej poszkodowany jest sam pracownik, który zazwyczaj nie ma nic do powiedzenie. Zarabia tylko i wyłącznie sam pracodawca, a od ustawodawcy do pracodawcy niewielka wiedzie droga. Albo się zgadza na pracę z najniższą głodową, albo zastąpi go pracownik z Ukrainy. Pamiętać należy, że dla pracownika z umową na najniższej głodowej, prawdziwa bieda zaczyna się, gdy zachoruje, przechodzi na rentę lub już na emeryturę. Wówczas wszystko ma liczone od tejże najniższej głodowej. Nie miejsce tu rozpisywać o tym, szerzej opisałem to w artykule Demokracja Orwellowska.

Może biedę tę zlikwidował rząd podwyższając kwotę wolną od podatku?

Sprawdźmy, gdyż ludzie często błędnie pojmują ten akt hojności rządu. Kwota wolna od podatku to kwota uzyskana rocznie, a nie miesięcznie, a z takim pojmowaniem sprawy spotykałem się często. Zatem by załapać się na ten akt luksusu, należy zarabiać mniej niż 8 tys zł rocznie. 8 000 rocznie podzielić przez 12 miesięcy, daje nam dochód w diabelskiej liczbie 666 zł brutto na osobę, byśmy zostali łaskawie zwolnieni z podatku rozliczanego rocznie. Ktoś da radę przeżyć za 666 zł miesięcznie brutto, przy opłacaniu czynszy, gazu prądu? A gdzie jedzenie? Zatem podwyższenie kwoty wolnej od podatku nie zmienia kompletnie nic dla biednych, a tu należy podkreślić, że dla posłów kwota wolna od podatku wynosi 30 tys zł. Należy coś zatem wybrać, albo mamy kraj równiejszych świń, albo zlikwidowanie biedy jest zwykłym kłamstwem.

Pytając fanatycznych zwolenników PiS, jak to jest z tą biedą? Czy jest zlikwidowana faktycznie? Oczywiście, że tak, słyszę odpowiedź. Ale pytam zatem czym? Którą ustawą? Jaką zmianą? A takie pytania są najtrudniejsze, gdyż oczywiście nic takiego nie nastąpiło, więc słyszę często „że jestem albo ślepy, albo ruski troll, albo jestem z KOD”. W takich chwilach często czuję dumę, gdyż wiem z jakim zacofaniem intelektualnym rozmawiam. Ale pomińmy intelektualne zacofanie fanatyków. Nikt jednak nie potrafi podać konkretnego argumentu powodującego likwidację biedy w Polsce. Nie potrafią podać takiego argumentu nawet sami politycy, którzy wykorzystują w tym celu jedynie program 500 plus. Zaznaczam jednak, że program 500 plus nie miał na celu likwidacji biedy, ale powstał z powodu niżu demograficznego. A podawać program 500 plus jako przyczyna likwidacji biedy to tak, jak twierdzić, że prezes banku korzystający z 500 plus sam zarabia miliony rocznie ale jego dzieci przed wprowadzeniem programu 500 plus, żyły w skrajnej biedzie.
Poza tym co do programu 500 plus, to nikt łaski nie robi, że "daje" na dzieci. Dzieci nie pracują i nie utrzymają się same, ale dzieci są inwestycją przyszłości, co sprawia, że nikt nikomu nie daje nic za darmo. Te finansowane dziś dzieci kiedyś zaczną pracować i spłacać te 500 plus, które tak na marginesie, powinno być wprowadzone już wieki temu. Dziecko to inwestycja kraju, a nie narzędzie służące politykom do kłamstw w tematach likwidacji biedy.

Jeśli ktoś twierdzi, że bieda w Polsce jest zlikwidowana, zapraszam odwiedzić skupy makulatury lub metalu. Nie stracicie dużo czasu na obserwację. Przez skupy surowców wtórnych przewija się dziennie tysiące biednych Polaków, którzy nie mają za co żyć i nie mają siły przebicia kłamliwej propagandy zlikwidowania biedy w Polsce. A prawda jest taka, że co czwarty Polak żyje w skrajnej biedzie, że jest ponad 400 tys bezdomnych Polaków i szacuje się, że ogólnie ponad 16 milionów polaków żyje w niedostatku.Kłamstwo likwidacji umów śmieciowych

 
Pamiętam przekrzykujących się polityków z partii PiS w debatach w trakcie kampanii wyborczej, jak to skutecznie rozwiążą problem umów śmieciowych. Ależ to były koncerty popisów retorycznych, że poprzednie rządy nie potrafiły zlikwidować umów śmieciowych, a pracownik powinien zarabiać godziwe pieniądze. Jakież to było wtedy dla nich proste a cała sprawa miała być załatwiona niemal od ręki, tuż po wygraniu wyborów.

Jak ta sprawa przedstawia się dziś?

Spotykam kolegę z zawodu spawacza, który posiada dwudziestoletnie doświadczenie w swym zawodzie. Bywał już na kontraktach w Norwegii, Hiszpanii i Niemczech. W czasie rozmowy absolutnie bez nawiązywania do polityki, w pewnym momencie rozmowy sam pierwszy stwierdził, że Polsce brakuje lata świetlne do krajów zachodnich a rozmowa zeszła na temat zarobków. Pierwszy stwierdził, że jak to możliwe, by on, spawacz, z tak dużym doświadczeniem pracował w Polsce za 2000 zł brutto, i dodatkowo na umowie, w której jest napisane, że jego jako pracownika nie obowiązuje Kodeks Pracy. Zdziwiłem się bardzo myśląc, że te procedery zostały już rozwiązane. Sam zaproponował, że jeśli nie wierzę, to pozwoli mi wykorzystać jego umowę na dowód, że właśnie w Polsce nadal tak jest. Oczywiście nie chciał mieć kłopotów, więc bez danych personalnych. 

Kolega spawacz stwierdził, iż takie umowy, której kopię przedstawiam poniżej, to dziś codzienność i jeśli nie zgodzi się na taką umowę, to nikt nigdzie go nie przyjmie. Na umowie jest wyraźnie wskazane, że pracownika nie obowiązuje Kodeks Pracy i co za tym idzie w razie konfliktu z pracodawcą Sąd Pracy nie przyjmie sprawy. Pracownik jeśli źle wykona swoją pracę musi zapłacić 2 tys zł kary, a za każdą nieobecność pracodawca potrąca mu z wypłaty 250 zł, oraz jest również wskazana treść mówiąca o tym, że po wygaśnięciu umowy, bez pisemnej zgody tego pracodawcy pracownik nie ma prawa wykonywać pracy wskazanej przez pracodawcę. Aż złapałem się za głowę i pokazałem tę umowę znajomemu prawnikowi, który stwierdził, że to typowy kontrakt czy inaczej umowa cywilnoprawna, które stosuje się na innych szczeblach. Stanowiska wyższe, firma z firmą lub stanowisko, gdzie pracownik ma szczególne obowiązki i dostęp do tajemnic firmy. Ale na szczeblu pracowników fizycznych to typowe naciąganie pracownika, który właściwie pracownikiem nie jest, bo jak można być pracownikiem jeśli pracownika nie interesują zapisy wynikające z Kodeksu Pracy? Prawnik ten stwierdził także, że od jakiegoś czasu coraz częściej spotyka się z ludźmi, którzy nie mając wyjścia szukają pomocy u prawników, gdyż podpisali umowy cywilnoprawne. Ale stwierdził także, że to nie jest absolutnie wina i niedopatrzenie pracownika. Po prostu jeśli pracownik nie przyjmie pracy na taką umowę, nie będzie jej miał wcale.
Umowa cywilnoprawa z zapisem, gdzue Kodeks Pracy nie jest uwzględniany
Ignorowany Kodeks Pracy

Obok zapis w umowie o pracę, gdzie Kodeks Pracy jest całkowicie ignorowany, a pracownik nie może wnosić sprawy do Sądu Pracy.
Umowa o pracę, na której widnieje najniższa krajowa brutto
Stawka najniższa krajowa dla doświadczonego spawacza
Stawka dla spawacza z dwudziestoletnim doświadczeniem w wysokości najniższej krajowej. Jak nie przyjmie, zastąpi go pracownik z Ukrainy. 

kara finansowa w wysokości 2 tys zł za złamanie zasad pracy
Kara finansowa zapisana w umowie

Kara finansowa z góry ustalona w wysokości 2 tys zł, co jest równoznaczne z tym, iż pracownik za byle co nie otrzyma ostatniej pensji.Zakaz zapisany w umowie, gdzie pracownikowi nie wolno nigdzie podjąć pracy
Zakaz konkurencji, mający nastraszyć pracownika
Zapisany w umowie zakaz do dalszej pracy pracownika, o ile nie otrzyma on pisemnego zwolnienia od obecnego pracodawcy. ma to na celu zastraszenie pracownika, iż ten jest całkowicie pozbawiony dalszej pracy zarobkowej, jeśli ten nie dostosuje się do ewentualnych zasad. Oczywiście zgodnie z prawem i.... sprawiedliwością.

I tak na marginesie, gdyż wiem, że zaraz będą zarzuty, iż spawacz ten zapewne pochodzi z małego miasteczka, gdzie spawa zwykłe, małe, wiejskie konstrukcje. Otóż NIE. Spawacz ten zmuszony był do przyjęcia owej pracy i podpisania takiej umowy w jednej z firm podwykonawczych, które działają na terenie rafinerii w Gdańsku. A duże firmy nowych pracowników nie przyjmują do pracy, gdyż to im się nie opłaca. Pracownicy z firm podwykonawczych będą zawsze pracować tylko wtedy, gdy jest praca, a jak jej nie ma, idą na bezpłatny przestój.


Kłamstwo dekomunizacji


Dekomunizacji w Polsce nigdy nie było, nie ma i nie będzie nigdy. Polityków wszystkich partii chronią nie immunitety ale układ o nietykalności, na co sama partia rządząca całkiem niedawno dała dowód w Senacie, chroniąc senatora z ramienia PiS, Koguta. Szerzej temat o nietykalności polityków opisałem w artykule Układ o nietykalności a sztuczny konflikt PiS z Prezydentem.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przytaczanie dowodu na jakąś formę dekomunizacji poprzez ustawę o dezubekizacji, jest całkowitą dezinformacją i nic kompletnie nie ma wspólnego z dekomunizacją. Dekomunizacja a dezubekizacja, to dwie odrębne rzeczy, i choć wydaje się to zagmatwane, to jednak ma to swój cel. Gdyby rząd chciał dekomunizować wszystkich, to zdecydowana większość starych twarzy, dziś wypudrowanych, którzy dziś zasiadają w Sejmie czy Senacie, musiałaby zniknąć z życia publicznego. A kto podpisuje wyrok na samego siebie? Tu nie mowa o politykach jedynie partii rządzącej, ale mowa o wszystkich politykach. A sama dezubekizacja ogranicza się jedynie do części byłych polityków sprzed 1989 roku, którzy do dziś sprawują wysokie stanowiska rządowe, publiczne i co najważniejsze, wpływowe tak na finanse jak i na same ustawy.

Ponadto sama ustawa dezubekizacyjna  ma w sobie otwarte tylne furtki, które dostrzeże tylko ten, kto szuka innego wyjścia lub tylko ten, kto chce kogoś przez tę furtkę przepuścić. Mowa konkretnie o ludziach, którzy służyli w organach wymienionych w art. 13b. Ci ludzie bowiem, siłą rzeczy i tak nie mogą mieć nic obniżone, gdyż średnia ZUS dla nich zawsze było i jest górną granicą. Ale jest też tu inny problem. Mianowicie taki, że pracując krótki okres w okresie przewidującym dezubekizację a później długie lata po 1990 roku, podlegają oczywiście dezubekizacji. Zatem mamy paradoks, gdzie wystarczyło załapać się na miesiąc w starym systemie a później lata w nowym, człowiek taki do końca życia jest ubekiem. Jego kolega o rok młodszy już nie, gdyż nie załapał się na ten feralny miesiąc, który zaważył na jego koledze. I może to nie jest największym tu problemem, bowiem są większe w tej ustawie. Mianowicie ustawa przewiduje ochronę nawet starych, wysoko postawionych i sadystycznych ubeków. Warto ustawę przeczytać dokładnie jak odbywa się ochrona znajomych, kolegów znajomych, znajomych kolegów znajomych itd. A ustawodawca przewidział katalog otwarty "dowodów" na ochronę byłych ubeków.

Zostawmy jednak ubeków, gdyż omawiając ten temat należy zadać pytanie rządzącym, dlaczego, skoro były prezydent Lech Wałęsa, ma udowodnione, a tak rząd twierdzi, współpracę ze SB, nie jest dziś karany? Odpowiedź tylko jedna. Prawo nie działa dla wszystkich jednakowo, ale jest uzależnione od stanowiska. Dekomunizując ludzi żyjących dziś, w Sejmie mielibyśmy dziś całkiem świeże twarze, absolutnie nieznane ludziom po pięćdziesiątce.

Dekomunizacja jest zatem zwykłym medialnym dla lansu politycznego kłamstwem, gdyż rząd potrafi dekomunizować dziś jedynie komunistów tuż po ich śmierci. A dlaczego? Bo żyjący komuniści ale w tamtych latach wpływowi mają szafy. I to nie byle jakie szafy. Nie szafy na ciuszki, ale szafy na papierki. A ludzie rządzący nie wiedzą na kogo owe papierki są napisane. Tak było z Jaruzelskim, Kiszczakiem i... tak zapewne będzie z Jerzym Urbanem, który również posiada piękną szafę nietykalności. Oczywiście życzę Jerzemu Urbanowi długiego życia, gdyż nie jestem zwolennikiem kopania umarłych, jak polski rząd.

Jako wyborca PiS ale potrafiący dostrzec złe strony partii, którą sam wybrałem, zaczynam się zastanawiać, czy nie popełniłem błędu. Zwłaszcza, że za te wszystkie kłamstwa rząd przyznał sobie w nagrodę ponad 200 milionów złotych. Pytany poseł z ramienia PiS, Dominik Tarczyński, czy to w porządku wobec narodu przyznawać sobie tak wysokie nagrody podczas, gdy tej zimy zamarznie znaczna liczba ludzi bezdomnych, odparł, iż te nagrody to za mało za tak dobrą zmianę, którą w Polsce uczynili.

A skoro poseł PiS tak twierdzi, to mam pewność, że będę opisywał dalsze kłamstwa dobrej zmiany, i na pewno nigdy więcej nie popełnię błędu z dnia 25 października 2015 roku.

Do tematu zatem wrócę, gdyż kłamstwa wobec ludzi najbiedniejszych są najważniejsze, i tym kłamstwom należało zwrócić najwięcej uwagi.

17.01.2018

Materializm ponad życie i śmierć„Istnieje jeszcze inna, nieprzejawiona natura 
wieczna i stojąca ponad przejawioną 
i nigdy nie ulega zagładzie. Kiedy wszystko 
w tym świecie przestaje istnieć, ta część trwa 
niezmieniona.”

Bhagawadgita 8.20Głodujące dzieci z najbiedniejszych krajów trzeciego świata
Głodujące dzieci

Czy powinniśmy obawiać się śmierci? Pytanie retoryczne, albowiem człowiek z natury boi się wszystkiego, co nie jest mu znane. Ale przecież śmierć jest naturalna i każdy z nas już nie żył przed narodzeniem. A jeśli życie po śmierci istnieje ale uwarunkowane jest naszym scenariuszem życia? Może zatem warto myśleć o śmierci, jako życiu przyszłym, już dziś.


Wszystkie, bodajże religie świata mają jedną bardzo ważną cechę wspólną. Mianowicie wiarę w życie po śmierci. Obojętnie w jakiej formie to życie miałoby się przejawiać, to jest to bardzo istotny element, gdyż życie tu na Ziemi w materialnym świecie i materialnych ciałach warunkuje nasze duchowe życie po drugiej stronie kurtyny śmierci. Chrześcijanie, wyznawcy Islamu jak i wyznawcy innych religii lub odłamów wierzą, że po śmierci ciała ludzkiego jego Duszę czeka Sąd Ostateczny, promujący ją do życia w Niebie, lub degradujący do Piekła, w zależności od dobrych lub złych uczynków za życia. Inne religie jak Hinduizm czy Buddyzm przekonane są o długotrwałej wędrówce dusz z jednego ciała do drugiego, aż dusza spłaci wszystkie swoje długi karmiczne wyrywając się z cyklu powtarzających się narodzin i śmierci w świecie materialnym. Tu także ostatecznie dusza ma zakończyć swego rodzaju edukację, życiem w szczęśliwym świecie duchowym. Wiele innych religii, wyznawanych na wszystkich kontynentach, również promują ideę, iż życie tu i teraz nie jest pierwszym i ostatnim.

Powinniśmy to zignorować? Raczej nie. Ateista powie, że to bzdury a fanatyk religijny zbłądzi bezmyślnie przywiązując się jedynie do nakazów i zakazów kapłanów jednej z religii. Każdy jednak wewnętrznie wie, że coś na rzeczy być musi. Wszak śmierć jest nieunikniona, każdy kiedyś umrze cieleśnie tak samo, jak każdy z nas już kiedyś nie żył.

Nieśmiertelność duszy jest więc wspólną cechą większości wyznań, chociaż różnią się formą przyszłego istnienia. Wspólną cechą wszystkich religii jest także to, iż aby osiągnąć szczęście w przyszłym życiu pozagrobowym, cielesnym czy duchowym, należy w obecnym życiu materialnym ściśle przestrzegać praw naturalnych, z grubym podkreśleniem praw moralnych. Wyznający obojętnie którą religię żyjąc w świecie materialnym, musi udowodnić swemu Bogu, lub sobie samemu w przypadku ateistów, że zależy mu na szczęśliwej egzystencji w życiu przyszłym. Obojętnie czy duchowym, czy kolejnym materialnym. Prościzna – każdy powie. Nie tak bardzo jednak, gdyż wiąże się to często z wieloma wyrzeczeniami życia obecnego materialnego. I tu tkwi problem, który poruszam.

Niestety w świecie dzisiejszym niewielu się to udaje, niezależnie od wyznawanej wiary. Obecnie człowiekowi od najmłodszych lat wpaja się, że bez pieniędzy będzie nikim. To kolejna cecha wspólna niemal każdej religii, albowiem człowiek nauczył się nie mieszać wiary z pieniędzmi oszukując samego siebie. Oczywiście nie twierdzę, że pieniądze nie są potrzebne, wręcz przeciwnie, bez nich raczej nie da się żyć, ale wszystko w swoim czasie. Człowiek taki dorasta z podświadomym nakazem – pieniądze ponad wszystko i za wszelką cenę. Z czasem człowiek taki staje się niewolnikiem pieniądza i gotów jest zrobić wszystko, łącznie z kradzieżą i morderstwem, by zdobyć ich coraz więcej. Nie każdy jest gotów na tak drastyczne sposoby ale używając przenośni często wiedząc skąd pochodzą pieniądze łatwiej im przymknąć oko. Ludzie tacy uważają pieniądze i bogactwa materialne za jedyny cel życia, zamiast traktować je jako środek do uzyskania danego celu. Każdy z was choć raz słyszał od kogoś, że jedynym celem życia są pieniądze. Pieniądze same w sobie nie są złe, złe i niebezpieczne jest za to, dążenie do zdobywania ich za wszelką cenę często po trupach, łamiąc przy tym wszelkie prawa naturalne i moralne.

Świat jest coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Ludzie wraz ze wzrostem poziomu cywilizacji zajmują się jedynie egoistycznym dbaniem o własny komfort materialny. Podczas gorączkowego gromadzenia pieniędzy i bogactw naturalnych po to, by mieć jak najwięcej i na jak najdłużej, nie zauważają, że zabierają tym, którzy już prawie nic nie mają. Chorobliwe gromadzenie dóbr materialnych doprowadziła do niemal całkowitego zaniku wartości moralnych i duchowych, doktryn religijnych czy prawdziwego sensu życia. W zależności, kto w co wierzy. Każdy z nas, obojętnie czy to będzie milioner Kulczyk (może nie najlepszy przykład dla wielu, gdyż już życie zakończył dość młodo ale bogato), czy może bezrobotny i bezdomny Kowalski, wszyscy musimy umrzeć, bo takie jest jedyne prawdziwe prawo naturalne. Tej Naturalnej zatwierdzonej od istnienia życia ustawy, nikt nie zmieni. Śmierci nikt nigdy nie przekupi.

Śmierć nie przyjmuje łapówek ani od polityków, którzy legalnie kradną pieniądze podatnikom,ani od imperialistów kolonialnych, którzy mordują legalnie całe narody, i ani od kapłanów wszelkich religii, którzy także świadomie okradają i wyłudzają pieniądze od swych wiernych, wykorzystując ich naiwność i głównie niewiedzę. Żaden człowiek na świecie nie dysponuje taką gotówką, którą mógłby zaoferować na Sądzie Ostatecznym w zamian za odpowiednie stanowisko i zbawienie. Karol Dickens idealnie to wyraził w powieści „Opowieść wigilijna”. Lektura obowiązkowa dla wszystkich kapitalistów.

Zdecydowana większość ludzi zapomina, że rodząc się w tym materialnym świecie, każdy przybył nagi, bez butów, ubrań, portfela, kont bankowych i posiadłości. Wszystko czym dysponuje za swego krótkiego życia, ma pożyczone tylko do użytku wewnętrznego. Z chwilą śmierci wszystko, do czego doszedł za życia, zdobyte uczciwie lub nie, musi zwrócić. I lepiej dla niego byłoby, aby to co zostawia, było zdobyte uczciwie a za życia pomagał innym. Sytuacja człowieka, który bez opamiętania przez całe życie gromadził bogactwa materialne (jak kapłani w skarbcach kościelnych), ignorując umierających z głodu tuż obok siebie, nie rysuje się kolorowo po opuszczeniu ciała materialnego. Taki człowiek, mając za życia na kontach bankowych miliony, których nie zdążył wykorzystać dla ratowania życia tych, którzy nie mają nic, powinien bać się śmierci jak najbardziej. Jak to mówił JezusŁatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi do Królestwa Niebieskiego”. Oczywiście bogactwo samo w sobie, o ile uczciwie zdobyte, wcale nie jest złe, i bogacz również ma wielkie szanse wejść do Jezusowego Królestwa. Bogacz, który widzi niedostatek innych, którzy nie mają talentu do zdobywania pieniędzy, który na każdym kroku pomaga biednym rozumiejąc ich sytuację – taki człowiek, choć bogaty, śmierci obawiać się nie musi. Niektórzy ludzie choć bogaci, podświadomie czują, że istnieje coś ponad życie materialne tu i teraz. Dla większości jednak, mamona jest zasłoną dymną dla wiecznych praw natury i praw moralnych.

Patrząc na ogrom Wszechświata i na miliardy lat wstecz, śmiało można powiedzieć, że życie trwa jedynie marną chwilę. O przeszłości tak odległej mało wiemy. Wiemy jedynie, że ta przeszłość jest faktem i faktem jest, że mamy miliardy lat przed sobą. Nawet jeśli Ziemia przestanie istnieć, istnieje coś ponad te ziarnko piasku na pustyni zwane Ziemią. Carl Sagan miał świętą rację pisząc; „Gdybyśmy byli sami w Kosmosie, byłoby to ogromne marnotrawstwo przestrzeni”. Kosmosu nie zbadaliśmy nawet w małym procencie. Musimy zatem przyjąć, że takich planet jak Ziemia, gdzie istnieje życie nawet inteligentne, istnieć musi wiele.

Życie tu i teraz trwa jedynie marną chwilę, ale chwilę bardzo ważną. Chwila ta być może decyduje o naszym przyszłym życiu. Nie ważne czy duchowym, czy fizycznym i czy tu na Ziemi czy gdzie indziej w ogromie Wszechświata. Ważne, że kiedyś nadejdzie dzień rozliczenia z tego konkretnego życia tu i teraz. Kogo nie zaślepiło bezsensowne gromadzenie majątku ponad własne potrzeby, a naddatek wykorzystuje, by pomagać innym, ten zapewne „zdał egzamin życia z wyróżnieniem, otrzymując promocję w wyższy byt”. Biada jednak temu, który gromadził majątek ponad stan i zdobywał go często wykorzystując cierpienia innych i nigdy nie zrozumiał swego błędu. Kto wie, co będzie z takim człowiekiem? Jeśli przyjąć za fakt wierzenia pewnych religii o pętlach reinkarnacji w celu spłaty długów karmicznych do czasu promocji wyżej. Taki człowiek być może będzie musiał odrodzić się w takich warunkach, gdzie nigdy nie będzie w stanie wyjść ze skrajnej nędzy. I zapewne, zgodnie ze swym niewidzialnym przeznaczeniem, nigdy nikt mu nie pomoże pomimo, że będą otaczać go ludzie zamożni. Dokładnie jak i on mając majątek ponad stan, nigdy nikomu nie pomógł.

A nikt wiedzieć nie może co dokładnie jest po drugiej stronie. Są pisma najstarszych ojców kościoła katolickiego, którzy jasno i stanowczo twierdzili, że Jezus nauczał o reinkarnacji, co zostało później przekształcone w grzech pierworodny, niebo i piekło. Jednym z takich mędrców był Orygenes, o którym więcej na pisałem w artykule Tajemnica wiary ukrywana przed wiernymi. Myślę, że warto zapoznać się z tym co głosił, poświęcając całe życie. Materializm, a co za tym idzie pieniądze, są potrzebne do życia każdemu, ale nie są ważniejsze od życia i śmierci.


„Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie, odpowiedzialność za czyny twoje spadnie na twoją głowę.” - Księga Abdiasza 1.15.